Skip to main content
Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy i. Aleksandra Wołosa

Laureaci konkursu 2023 roku

Nagroda Główna im. Aleksandra Wołosa dla:

Pawła Kuczyńskiego za pracę Putin („Wprost”)

Nagrody Honorowe 2023:

Marcina Bondarowicza za pracę Rachunek za ruiny i śmierć („Polityka”), Henryka Cebuli za pracę bez tytułu („Nie”), Andrzeja Czyczyło za pracę Krążownik Moskwa (Facebook ACZ), Remka Dąbrowskiego za pracę Znowu ponieśliśmy sukces (remekdabrowski.pl), Mirosława Hajnosa za pracę Dzień Kobiet 2022 („Tygodnik Ciechanowski”), Lecha Kotwicza za pracę Dzień Ojca („Kronika Beskidzka”), Tomasza Niewiadomskiego za pracę Tasiemiec uzbrojony (Facebook TN), Mirosława Stankiewicza za pracę Telefon („Angora”), Tomasza Wołoszyna za pracę Pogotowie energetyczne (Facebook TW)

Nagrody pozaregulaminowe:

Dariusz Łabędzki – Nagroda Specjalna ufundowana przez Lucjana Wołosa za pracę Mikołaj Kopernik (Facebook DŁ), Rafał Skwierawski – Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego za pracę Głośnik („Wprost”), Krzysztof Grzondziel – Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury za pracę Wojna nadal trwa (Facebook KG), Sławomir Makal – Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pracę bez tytułu (Forum Akademickie), Ireneusz Szuniewicz – Nagroda Wydawnictwa Edytor Wers z Olszyna za pracę Pojedynek („Polityka”).

Pięć lat konkursu na rysunek prasowy im Aleksandra Wołosa

Wystawa plenerowa – Zieleniec Muzeum Karykatury
6 maja | g. 18.00 – wernisaż
7 maja – 16 czerwca 2023

Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nagradza autorki i autorów najlepszych prac w danym roku. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym. W konkursie biorą udział zarówno rysunki satyryczne, jak opowieści w kształcie krótkiego komiksu czy ilustracje do artykułu prasowego.

6 maja 2023 o 18.00 odbędzie się wernisaż plenerowej wystawy „Pięć lat konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa” oraz wręczenie nagród piątej edycji konkursu. Wystawa będzie prezentowana do 16 czerwca na zieleńcu Muzeum Karykatury. Wystawa plenerowa podsumowuje 5 lat istnienia konkursu. Kolejne edycje stanowią też doskonałe podsumowanie roku w rysunku satyrycznym. Wystawa przypomni z czego śmialiśmy się w ciągu ostatnich lat. A było z czego!

– Gdy spojrzałem na rysunki laureatów kolejnych edycji konkursu zrozumiałem, że to gotowy materiał na wystawę, która z jednej strony pokaże najlepszych polskich rysowników, z drugiej przypomni w satyrycznym ujęciu sprawy, którymi żyliśmy rok czy dwa lata temu – mówi Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest Zbigniew Piszczako. Podobnie jak w poprzednich latach wystawach pokonkursowa zostanie zaprezentowana w Olsztynie, a później będzie pokazywana w wielu innych miejscowościach w kraju. – Gdy stworzyłem konkurs myślami byłem wyłącznie przy pierwszej edycji. W szybkim tempie wydarzenie nabrało większych rozmiarów. Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń. Pozyskaliśmy partnerów. Dlatego zdecydowaliśmy się, by wspólnie z Muzeum Karykatury zorganizować wystawę podsumowującą pierwsze pięć lat i zaprosić wszystkich rysowników do Warszawy, gdzie odbędzie się oficjalne rozdanie nagród – mówi Zbigniew Piszczako, pomysłodawca konkursu oraz sekretarz W-M Oddziału SDP.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Głównej im. Aleksandra Wołosa byli: 2019 – Grzegorz Bąkowski, „Przegląd”; 2020 – Sławomir Łuczyński, łódzkie.pl; 2021 – Janek Janowski, „Polityka”; 2022 – Andrzej Czyczyło, „Nowa Trybuna Opolska”; 2023 – Paweł Kuczyński, „Wprost”.

Laureatami nagrody Muzeum Karykatury byli: 2020 – Remek Dąbrowski, remekdabrowski.pl; 2021 – Ireneusz Szuniewicz, „Gazeta Wyborcza”; 2022 – Sławomir Makal, Forum Akademickie; 2023 – Rafał Skwierawski, „Wprost”.

Patronem konkursu jest Aleksander Wołos (1934–2014) olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz, doktor habilitowany nauk przyrodniczych. Od debiutu w roku 1955 publikował w prasie regionalnej, w tygodnikach ogólnopolskich, a także w prasie niemieckiej i jugosłowiańskiej oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad stu projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego. Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych.

Paweł Kuczyński

Nagroda główna

Paweł Kuczyński

Putin („Wprost")

Marcin Bondarowicz

Nagroda honorowa

Marcin Bondarowicz

Rachunek za ruiny i śmierć („Polityka")

Henryk Cebula

Nagroda honorowa

Henryk Cebula

bez tytułu („Nie")

Andrzej Czyczyło

Nagroda honorowa

Andrzej Czyczyło

Krążownik Moskwa (Facebook ACZ)

Remek Dąbrowski

Nagroda honorowa

Remek Dąbrowski

Znowu ponieśliśmy sukces (remekdabrowski.pl)

Mirosław Hajnos

Nagroda honorowa

Mirosław Hajnos

Dzień Kobiet 2022 („Tygodnik Ciechanowski")

Lech Kotowicz

Nagroda honorowa

Lech Kotowicz

Dzień Ojca („Kronika Beskidzka")

Tomasz Niewiadomski

Nagroda honorowa

Tomasz Niewiadomski

Tasiemiec uzbrojony (Facebook TN)

Mirosław Stankiewicz

Nagroda honorowa

Mirosław Stankiewicz

Telefon („Angora")

Tomasz Wołoszyn

Nagroda honorowa

Tomasz Wołoszyn

Pogotowie energetyczne (Facebook TW))

Dariusz Łabędzki

Nagroda secjalna ufundowana przez Lucjana Wołosa

Dariusz Łabędzki

Kopernik (Facebook DŁ)

Rafał Skwierawski

Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Rafał Skwierawski

Głośnik („Wprost")

krzysztof Grzondziel

Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

Krzysztof Grzondziel

Wojna nadal trwa (Facebook KG))

Wernisaż

Fot. Jerzy Pantak