Skip to main content
Szajna

fotografia na plakacie: Wojciech Plewiński

Szajna: Mierzę celniej bo na pudła nie mam czasu

29 października – 11 grudnia 2022
Muzeum Karykatury

Wystawa przypomina jednego z najważniejszych twórców powojennej sztuki polskiej. W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Muzeum Karykatury organizuje jedyną tak szeroką warszawską prezentację jego twórczości.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowana publikacja (w cenie 10 zł). W folderze znajduje się esej kuratorki o Szajnie i jego sztuce, stanowiącej zapis zmagań z traumą wojny.

o wystawie

Wystawa „Szajna: Mierzę celniej, bo na pudła nie mam czasu” z jednej strony wprowadzi w biografię Artysty, z drugiej pokaże mniej znane prace z jego archiwum, w tym mało znaną twórczość satyryczną – choćby zaskakujący cykl Gęby – maski. Satyra i groteska to język artystyczny Józefa Szajny – dlatego Muzeum Karykatury proponuje spotkanie z jego sztuką. Na przykładzie figur, asamblaży, rysunków, fotografii teatralnych wystawa przybliża Szajnowski świat wyobraźni. Część wystawy poświęcona jest teatralnym pracom Artysty. Działania teatralne Szajny cechowała silna ekspresja wizualna i nowatorskie rozwiązania formalne. „Uprawiam teatr, w którym słowo staje się obrazem, a obraz słowem” – mówił. Najważniejsze przedstawiania Szajny przypomną zdjęcia mistrzów teatralnej fotografii, Wojciecha Plewińskiego i Stefana Okołowicza. Człowiek był zawsze w centrum zainteresowań Józefa Szajny. Jego twórczość, naznaczona doświadczeniem Auschwitz, to ciągłe próby zrozumienia ludzkiej natury. Reminiscencje wojenne, wyobrażenia śmietnika cywilizacji i dialog z tradycją artystyczną definiowały jego estetykę: „Wszystko w mojej sztuce jest zrodzone ze mnie – mówił – z tego, co przeżyłem, ale i z tego, co zrozumiałem, przemyślałem. [...] Człowiek zmienia się, a w zbiorowości staje się coraz bardziej szary. Ja sam nie jestem tą samą postacią, co przed ćwierć wiekiem. [...] Nie chcę, aby życie przelatywało obok mnie. Mierzę celniej, bo na pudła nie mam czasu. Wyreżyserowałem w życiu i siebie, własną sztukę i teatr [...]”. Działania artystyczne Szajny skupione były na ciele i materii. Poprzez swoją spotęgowaną zmysłowość odwoływały się do intelektu i wrażliwości odbiorców. Wystawa prezentuje Szajnowskie wariacje na temat postaci ludzkiej i twarzy. Antyestetyka Szajny służyła przekazywaniu treści natury etycznej. Poprzez swoją twórczość zadawał pytania o człowieczeństwo, ostrzegał przed zawsze możliwą katastrofą wojny, oskarżał totalitaryzmy, atakował współczesny konsumpcjonizm i karierowiczostwo. Sztuka ta jest aktualna także dzisiaj, bo wciąż – jak mówił artysta – „człowiek zaniedbuje siebie”...

Józef Szajna

JÓZEF SZAJNA (1922 – 2008)

Malarz, grafik, twórca realizacji przestrzennych. Reżyser teatralny, scenograf, autor scenariuszy do własnych przedstawień, teoretyk teatru. Prezentował swoją twórczość na całym świecie, na międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach.

Dla określenia własnej twórczości ukuł pojęcie TE-ART, akcentując związek teatru z innymi dziedzinami sztuk wizualnych. Dążył do syntezy sztuk. Cechą charakterystyczną twórczości Szajny jest kojarzenie przeciwieństw i dyscyplin. Rysunek przekładał na kompozycje przestrzenne i projekty scenografii. Jego działania teatralne inspirowane były myśleniem typowym dla sztuki plakatu – opartym o skrót plastyczny, znak, symbol.

W czasie wojny więzień obozów Auschwitz i Buchenwald. Trauma wojenna odcisnęła piętno na twórczości Szajny w postaci programowej estetyki brzydoty i reminiscencji obozowych. 

Uprawiał malarstwo materii, tworzył kolaże i asamblaże, w których wykorzystywał materiały nieartystyczne. Efektem były prace ewokujące katastrofę, destrukcję, rozkład, wszechobecny śmietnik i śmierć, nawiązujące do okropności wojny i komentujące negatywny wpływ cywilizacji współczesnej na człowieka. Podobne tematy poruszał w swoich instalacjach, performansach, przedstawieniach.

Od początku pracy artystycznej pracował w teatrze – najpierw jako scenograf, potem reżyser. Działania teatralne Szajny cechują silna ekspresja wizualna i nowatorskie rozwiązania formalne: „Zamieniam dekorację teatralną na kompozycję przestrzeni, otoczenie aktora w swoiste environment”. Teatr definiował jako „żywą, myślącą materię”. Tradycyjną fabułę zastąpił nawarstwieniem wizji-metafor.

Motywy wykorzystywane w realizacjach malarskich, obiektach i aranżacjach przestrzennych powracały w scenografiach, zaś elementy scenografii teatralnych artysta wkomponowywał w instalacje. Do najczęściej powtarzających się należą: protezy ciała, manekiny, buty, drabina, taczka, półsylweta. W jego przedstawieniach stałymi elementami były groteskowo zniekształcone figury ludzkie – zarówno kukieł, jak i żywych aktorów, zdominowanych niekiedy przez rzeczy.

twórcy wystawy

kuratorka: Karolina Prymlewicz


autorka publikacji towarzyszącej wystawie: Karolina Prymlewicz

aranżacja przestrzeni: Łukasz Szajna


projekty graficzne i typograficzne: Paweł Osial

tłumaczenia na język angielski: Tomasz Zymer

tłumaczenia na język ukraiński: Iuliia Bystrytska

Szajna

fot. Stefan Okołowicz

Szajna Ksiezna
1994

wł. archiwum rodzinne artysty
fot. B. Warzecha

Szajna
1996

wł. archiwum rodzinne artysty

JOZEF SZAJNA

fot. Wojciech Plewiński

Szajna

fot. Stefan Okołowicz

Ekspozycja

Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna
Szajna

Fot. Julia Pietrzak