Skip to main content
Nie czepiać się tramwaju!

NIE CZEPIAĆ SIĘ TRAMWAJU!
Komunkacja miejska w karykaturze

wystawa planszowa
Galeria przy schodach ruchomych przy Trasie W-Z

październik – grudzień 2019

Pokaz kilkudziesięciu rysunków wybranych ze zbiorów Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, w satyryczny sposób przedstawiających sytuacje związane z komunikacją miejską. Wśród autorów prezentowanych prac znajdują się: Bohdan Bocianowski, Przemysław Bukowski, Antoni Chodorowski, Jerzy Fedro, Karol Ferster (Charlie), Jacek Frankowski, Wiesław Fuglewicz, Anna Gosławska-Lipińska (HA-GA), Janusz Goślinowski, Stanisław Gratkowski (Ibis), Szymon Kobyliński, Tadeusz Krotos, Wacław Lipiński, Marian Matocha, Witold Mysyrowicz, Waldemar Rukść, Jerzy Srokowski, Antoni Wasilewski, Tomasz Wilczkiewicz, Jerzy Zaruba, Zbigniew Ziomecki.

Realizacja: Piotr Kułak, Paulina Pilcicka

Galeria przy schodach ruchomych
Galeria przy schodach ruchomych
Nie czepiać się tramwaju
Nie czepiać się tramwaju