Skip to main content

SMACZKI I ZAPACHY PRL
Karykatura z lat 1914–1989

grudzień 2008 – marzec 2009

1978–2008
Jubileusz 30-lecia Muzeum Karykatury

o wystawie

Czasy PRL-u nie były i nie są postrzegane jednoznacznie. Z jednej strony absurdy polityczne i społeczne, z drugiej zaś - nutka nostalgii. Muzeum Karykatury obchodzące dziś 30-lecie istnienia powstawało w czasach PRL-u. Osoba naszego Założyciela, a od kilku lat Patrona, była jednak gwarantem pogodzenia rzeczy z pozoru niemożliwych. Eryk Lipiński bowiem, nie ukrywający zresztą swoich lewicowych poglądów i powiązań, potrafił w tym samym czasie zintegrować i zaszczepić ideę powstania Muzeum Karykatury w całym świecie polskiej kultury, a przed wszystkim w środowisku satyryków.

Wystawa "Sma(cz)ki i zapachy PRL-u. Karykatura lat 1944/45-1989" stanowi punkt kulminacyjny obchodów 30-lecia powstania naszego muzeum. Dla całego zespołu przygotowującego i realizującego ten projekt było to trudne wyzwanie. Wystawa bowiem obejmuje aż 45-letni okres naszej historii. Jest przy tym znamienne, że różne uwarunkowania społeczno-polityczne w poszczególnych etapach tego okresu nie wpłynęły zasadniczo na nurtujące wszystkich problemy, pozostające de facto niezmiennymi.

Towarzyszący naszej ekspozycji katalog jest kontynuacją cyklu wydawniczego prezentującego w porządku chronologicznym konkretne okresy w historii karykatury polskiej. Wcześniej - w latach 2003-2004 - opublikowaliśmy dwa katalogi-albumy związane z ekspozycjami: Sztuka karykatury okresu Młodej Polski. 1890-1918 oraz Czasy wojen i pokoju. Karykatura polska 1914-1939.

W tym miejscu należy wspomnieć, iż przed 10-ciu laty, na jubileusz 20-lecia muzeum zorganizowaliśmy wystawę zatytułowaną "Panorama Karykatury Polskiej 1945-1998". Wystawa obecna jest w pewnym zakresie powtórzeniem problematyki zawartej w tamtej prezentacji. Rządzi się ona jednak zupełnie inną zasadą. W przypadku wystawy poprzedniej był to, generalnie rzecz ujmując, przegląd najbardziej wartościowych artystycznie rysunków i grafik z konkretnego okresu. W wystawie obecnej decydowała natomiast tematyka stricte odpowiadająca podziałowi tematycznemu ekspozycji. Nie obejmuje on niestety wszystkich problemów związanych z czasami PRL-u, a dotyczy najważniejszych zagadnień politycznych i społecznych, nurtujących wówczas społeczeństwo.

Widzom naszej nowej wystawy zabraknie w niej zapewne sfer dotyczących kultury i sportu. Wyszliśmy jednak z założenia, że dziedziny te były w PRL-u rodzajem kamuflażu smutnej, często tragicznej rzeczywistości. I naszym zdaniem temat ten, sam w sobie pasjonujący, zasługuje na całkowicie odrębną ekspozycję.

W przeciwieństwie do dwóch pierwszych wystaw historycznych, które prezentowały obiekty ze zbiorów wielu muzeów polskich, na obecnej - oparliśmy się w zdecydowanej większości o zbiory własne i częściowo - o kolekcje autorskie. W wypadku niemożności dotarcia do konkretnych oryginałów, posiłkowaliśmy się wydrukami z kilku wydawnictw, a przede wszystkim z tygodnika "Szpilki". Incydentalnie wykorzystaliśmy też plakaty propagandowe z lat 50. o typowo humorystycznym oddźwięku. Wystawa ma dość dosłowny, ilustracyjny charakter, to znaczy, że poszczególne rysunki i plakaty dotyczą konkretnych problemów i wydarzeń.

Staraliśmy się przy tym uwzględnić twórców o wybitnych indywidualnościach artystycznych. Nie zawsze było to możliwe, a widzowie w dobranym materiale ekspozycyjnym doszukać się mogą pewnych luk personalnych. Ma to jednak i swą dobrą stronę. Obok prezentacji wielu uznanych sław karykatury polskiej wystawa nasza "odkrywa" na nowo i przypomina wiele nazwisk. Dotyczy to, np. Karola Ferstera - "Charliego", Ignacego Witza, Henryka Chmielewskiego (nie należy go mylić z "Papciem Chmielem"), a także Hanny Gosławskiej-Lipińskiej (Ha-Gi), chociaż w tym ostatnim przypadku artystce tej poświęciliśmy niedawno w naszym muzeum oddzielną ekspozycję. Oczywiście na naszej ekspozycji znalazły się prace zarówno artystów nieżyjących, jak też twórców współczesnych, by wymienić tu przykładowo z pierwszej grupy nazwiska: Jerzego Zaruby, Eryka Lipińskiego, Zbigniewa Lengrena, Jerzego Flisaka; a z najbardziej znaczących artystów młodszych generacji, takich jak: Andrzej Czeczot, Andrzej Dudziński, Andrzej Krauze, Andrzej Mleczko i wielu innych.

Scenariusz wystawy przygotował na naszą prośbę historyk - prof. Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Główną ideą tego scenariusza była chęć zilustrowania podstawowych problemów i niedostatków życia w Polsce Ludowej. Stąd też świadome ograniczenie prac o typowo symboliczno-aluzyjnym charakterze. I tak, np. na ekspozycji znalazły się prace Andrzeja Dudzińskiego z jego słynnym Ptakiem Dudi w roli głównej, a zabrakło, np. rysunków Sławomira Mrożka, a to ze względu na ich zbyt abstrakcyjny charakter i brak bezpośredniego nawiązania do tamtej rzeczywistości. Sam scenarzysta przyznaje jednak, że ten rodzaj humoru właśnie był prawdziwą siłą napędową satyry i pozwalał na ucieczkę od przyziemnej codzienności.

W katalogu wystawy obok tekstu prof. Kochanowskiego zamieszczone są też eseje dwóch uznanych autorytetów, jakimi są niewątpliwie historyk prof. Andrzej Garlicki i znany publicysta artystyczny Andrzej Osęka. W tym miejscu należy też wspomnieć o tym, że niewątpliwym walorem całego wydawnictwa jest jego oprawa graficzna autorstwa prof. Rosława Szaybo z warszawskiej ASP.

Swój własny wstęp do katalogu chciałem początkowo potraktować bardziej osobiście. No cóż, jestem przecież rówieśnikiem Polski Ludowej i nie kłóćmy się przy tym o tych kilka miesięcy różnicy, na moją korzyść oczywiście! Chociaż generalnie odszedłem od tego zamiaru, pozwolę sobie na kilka refleksji. Sam bowiem na własnej skórze przeżywałem kolejne Odnowy i następujące po nich totalne i nieuchronne rozczarowania. Pierwszym faktem historyczno-politycznym, który przeżyłem całkowicie świadomie, był Marzec 1968 roku. Inne etapy mojej peerelowskiej świadomości: hurraoptymizm czasów Gierka, nadzieja związana z "Solidarnością" w latach 1980/81, stan wojenny, a później rok 1989 i "epoka" Okrągłego Stołu, pozostawiły już widomy ślad nie tylko w mojej pamięci, ale również w polskim rysunku satyrycznym, co też dokumentuje nasza wystawa.

A tak nawiasem mówiąc, nostalgia związana z moja młodością czyli PRL-em właśnie, jest oczywista. Były to przecież czasy moich studenckich, a później już w pełni dojrzałych doznań i dokonań zawodowych. Wiązały się one również ze wspaniałymi przeżyciami kultorowo-artystycznymi. Niezapomnianymi spektaklami teatralnymi, filmami, koncertami i lekturą znakomitych książek. Wszystkie te zjawiska to także był PRL(!), ale jak powiedziałem wcześniej, jest to temat na zupełnie inną wystawę!

* * *

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do powstania wystawy "Sma(cz)ki i zapachy PRL-u. Karykatura lat 1944/45-1989" i jej katalogu. Dziękuję scenarzyście wystawy - Jerzemu Kochanowskiemu oraz autorom pozostałych tekstów zamieszczonych w katalogu - Andrzejowi Garlickiemu i Andrzejowi Osęce. Jestem szczególnie wdzięczny Całemu Zespołowi Muzeum Karykatury ze współkuratorem wystawy - Grażyną Godziejewską na czele, za pracę włożoną w przygotowanie i realizację ekspozycji i katalogu. Serdecznie też dziękuje za owocna współpracę Rosławowi Szaybo - autorowi plakatu i opracowania graficznego katalogu-albumu. Na koniec składam podziękowania Wszystkim Sponsorom i Patronom Medialnym, a Muzeum Niepodległości w Warszawie wyrażam wdzięczność za wypożyczenie plakatów.

Marek Wojciech Chmurzyński
Dyrektor Muzeum Karykatury

lista artystów

Andrzej Adamowicz, Karol Baraniecki, Włodzimierz Bartoszewicz, Maja Berezowska, Julian Bohdanowicz, Stefan Brzozowski, Henryk Cebula, Henryk Chmielewski (YES), Antoni Chodorowski, Stanisław Cieloch, Jerzy Ciszewski (CIS), Andrzej Czeczot, Władysław Daszewski (PIK), Robert Dąbrowski, Andrzej Dudziński, Edward Dwurnik, Jacek Fedorowicz, Karol Ferster (Charlie), Jerzy Flisak, Jacek Frankowski, Wiesław Fuglewicz, Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), Janusz Goślinowski, Stanisław Gratkowski (Ibis), Henryk Grunwald, Kazimierz Grus, Andrzej Jankowski, Jerzy Jankowski (Ibis), Zygmunt Januszewski, Zbigniew Jujka, Jerzy Karcz, Jolanta Karczewska, Zbigniew Kiulin, Szymon Kobyliński, Andrzej Krauze, Elżbieta Krygowska-Butlewska, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Bronisław Wojciech Linke, Jerzy Lipiec (ELIOT), Eryk Lipiński, Wacław Lipiński, Edmund Mańczak, Gwidon Miklaszewski, Andrzej Mleczko, Witold Mysyrowicz, Dariusz Nowak, Stefan Papp, Czesław Pietras, Mieczysław Piotrowski, Marek Polański, Juliusz Puchalski, Tomasz Rzeszutek, Eugeniusz Rzeżucha, Henryk Sawka, Jan Sawka, Józef Skonieczny (SKONY), Jan Sochacki, Jerzy Srokowski, Janusz Stanny, Lech Susicki, Rosław Szaybo, Grzegorz Szumowski, Ryszard Twardoch, Stefan Wielgus, Andrzej Will, Ryszard Winiarski, Ignacy Witz, Andrzej L. Włoszczyński, Jerzy Zaruba, Stanisław Ziarnkowski, Zbigniew Ziomecki, Maciej Żbikowski

sponsor

GRUPA ŻYWIEC S. A.

patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

patroni medialni

Telewizja Polska, Dwójka, Gazeta wyborcza, Polityka, Przegląd, The Warsaw Voice, Yorick

twórcy wystawy

Kuratorzy: Marek Wojciech Chmurzyński, Grażyna Godziejewska
Projekt plakatu, katalogu i zaproszenia: Rosław Szaybo


Eryk Lipiński

Eryk Lipiński
Bogu świeczka a diabłu ogarek, 1964

Jerzy Zaruba

Jerzy Zaruba
Na zakręcie historii [W. Gomułka, J. Cyrankiewicz, E. Ochab], 1956

Juliusz Puchalski

Juliusz Puchalski
Pomożemy, 1971

Andrzej Czeczot

Andrzej Czeczot
Strajk, 1981

Zbigniew Ziomecki

Zbigniew Ziomecki
Po zabójstwie księdza Popiełuszki [W. Jaruzelski], 1984

Andrzej Czeczot

Stefan Papp
Mój dziennik 1982, 1982

Ha-Ga (Anna Gosławska Lipińska)

Ha-Ga (Anna Gosławska-Lipińska)
– Skąd pani ma rybę?
– W zeszłym roku kupiłam na zapas, 1964

Maja Berezowska

Maja Berezowska
– A teraz dowiemy się z „Głosu Ameryki", jaki jest u nas w Polsce głód..., 1951

Eryk Lipiński

Eryk Lipiński
– A ty, mój synu, jesteś wierzący komunista czy tylko praktykujący?, 1957

Gwidon Miklaszewski

Gwidon Miklaszewski
Budowa Trasy Łazienkowskiej, ok. 1973

Antoni Chodorowski

Antoni Chodorowski
Spotkali się na Nowym Świecie [L. Wałęsa, S. Kania], 1980/81

Grzegorz Szumowski

Grzegorz Szumowski
Karykatura Lecha Wałęsy, 1989

Zbigniew Jujka

Zbigniew Jujka
I nikomu korona z głowy nie spadła, 1989

Zbigniew Jujka

Zbigniew Jujka
– Śmiało, śmiało, teraz się wszystkim wydaje, że już nikt nie bierze, 1980