Skip to main content
powstancy warszawscy

W lipcu Muzeum Karykatury odwiedzili znamienici goście. Grupa Powstańców Warszawskich zwiedziła wystawę Wolne żarty. Humor lat 90.

Gości po wystawie oprowadzał Marcin Matuszewskich. Za wizytę ogromnie dziękujemy!

Fot. Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w ramach "Programu animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów - uczestników Powstania Warszawskiego" współfinansowanego przez m.st. Warszawę.

powstancy warszawscy
powstancy warszawscy
powstancy warszawscy