Rada Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr XI/231/2019 zmieniającą uchwałę nr LXI/1628/2018 w sprawie powołania Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Skład Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w kadencji 2018-2022 po zmianach:

Anna Manicka – historyk sztuki, kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie;

Elżbieta Pietraszko – Prezes Fundacji Kulturalno-Społecznej Satyrykon;

Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy;

Jacek Frankowski – rysownik, karykaturzysta, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury;

Stanisław Gajewski – grafik, ilustrator, rysownik, Wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Karykatury FECO.

Zgodnie z zapisami Statutu Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z dnia 9 maja 2013 r., Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach, to znaczy: sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.