Lengrenówka

  • Lengrenówka
  • Lengrenówka
  • Lengrenówka
  • Lengrenówka
  • Lengrenówka
  • Zbigniew Lengren
  • Zbigniew Lengren

Lengrenówka to dodatkowa lokalizacja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Stanowi adaptację dawnego mieszkania i pracowni Zbigniewa Lengrena (1919-2003) przy ul. Brzozowej 6/8 a w Warszawie. Lengrenówka będzie pełnić funkcję całorocznego obiektu kulturalno-edukacyjnego. Jej działalność będzie skupiać się głównie wokół edukacji dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze szczególnym rodzajem sztuki i instrumentem edukacji społecznej, jakimi są karykatura i satyra. Odbywać się tu będą warsztaty, wykłady i spotkania tematyczne. Otwarcie Lengrenówki planowane jest jeszcze w 2021 r.

W kolejnym etapie przygotowań powstanie w tym miejscu również stała ekspozycja prac Zbigniewa Lengrena – grafika, ilustratora i karykaturzysty, który przez wiele lat związany był z „Przekrojem”. Z redakcją czasopisma współpracował od 1946  r., a od 1948 r. publikował na jego łamach serię rysunkową z Profesorem Filutkiem. W zbiorach Muzeum Karykatury aktualnie znajduje się ponad 130 rysunków oraz plakatów autorstwa Lengrena. Od rodziny i spadkobierców artysty muzeum pozyskało także w formie depozytu dużą część kolekcji prac i pamiątek, które będzie wykorzystywać przy prezentacji i promocji jego twórczości.

Partnerem Lengrenówki została Fundacja PRZEKRÓJ, która udostępni muzeum m.in. animacje z Profesorem Filutkiem, a także materiały archiwalne związane ze Zbigniewem Lengrenem.

Animowany film

Filutek film

Partner projektu Lengrenówka

logo fundacja Przekrój
Profesor Filutek
Profesor Filutek
Profesor Filutek